makrovlakna za beton


PROGRAM ZA IZRAČUN

Z dodajanjem MAKRO vlaken v beton izboljšamo znano slabost betona, to je njegovo krhkost (majhno porušno deformabilnost) in vplivamo na obnašanje betona po nastanku razpoke. Programi, ki smo jih upšorabljali do sedaj so upoštevali voliv odlage in obtežb. Ker nastajanje razpok vpliva poleg podlage in obtežb tudi tehnologija betona oz. njegovo krčenje smo seodločili da razvijemo program, ki bo upošteval tudi lastnosti betona. Programrazvijamo na osnovi veljavnih standardov in bo namenjen izračunu tako kovinskih kot tudi sintetičnih makro vlaken.VPLIV VLAKEN NA BETON

Dodajanje armature vpliva predvsem na obnašanje betona, ko je razpoka že nastala. S dodajanjem konstruktivnih armaturnih vlaken povečamo upogibno natezno trdnost betona, natezno trdnost po nastanku prve razpoke, udarno žilavost, odpornost na utrujanje in požarno odpornost betona ter značilno zmanjšamo zgodnje krčenje betona, s tem pa tudi praktično povsem preprečimo pojav zgodnjih razpok betonskih elementov.

RAZLIKE MED VLAKNI

Seveda pa je, pri vseh vlaknastih betonih, glavni parameter ki nam pove o učinkovitosti posameznih vlaken preostala nosilnost po nastopu prve razpoke. Glede na tip vlaken bomo za enk učinek potrebovali različnedozacije vlaken. Razlike med vlakniso velike, kar še posebaj velja za sintetična vlakna.naši partnerji

Lespatex